Dogtooth

LT // „Iltinis dantis“: Iliuzija paremtas gyvenimas ENG // "Dogtooth": A life based on illusion

4/15/202311 min read

Tai filmas, kurį pirmąkart pamačiau būdama dar paaugle. Po peržiūros, net po daugelio metų, išliko nejaukumas ir nenoras jį žiūrėti antrą kartą. Tai toks filmas, kurį prasminga pamatyti dėl scenarijaus idėjos, bet peržiūros kartoti nesinori. „Iltinis dantis“ sukurtas 2009 metais, kuriame pateikta ekstremali šeimos situacija, lydima nesibaigiančios tėvų kontrolės ir manipuliacijos, izoliuojant vaikus nuo išorinio pasaulio.

Graikų režisierius Yorgos Lanthimos sukūrė filmo koncepsiją iš pokalbio su draugais, kurie planavo susituokti. Kartu su scenaristu Efthymis Filippou parašė scenarijų, norėdamas kine praplėsti šeimos sampratą, ją pateikdamas kaip peržengiančią mūsų supratimo ribas, ką normiškai reiškia būti šeima. Be kitų gausybės nominacijų, šis kūrinys laimėjo Kanų kino festivalyje „Ypatingo žvilgsnio“ programoje, išsiskirdamas savo estetika ir idėja. Būtent šis laimėjimas ir patvirtina, jog surasti kažką panašaus į šį filmą – sudėtinga užduotis.

Lacano teorijos atspindžiai

Veiksmas vyksta čia ir dabar, žiūrovui leidžiant interpretuoti praėjusius veikėjų veiksmus, išgyvenimus, patirtis. Šeimą sudaro despotiškas tėvas, depresyvi ir atsiribojusi nuo šeimos gyvenimo (nors tuo pačiu tėvą palaikanti) motina ir trys bevardžiai vaikai – sūnus ir dvi dukros. Vaikai iš tiesų yra suaugę asmenys, pasiekę fiziologinę, tačiau ne psichologinę brandą. Iš vienos pusės šis sprendimas primena teatrą, kuriame suaugęs asmuo turi vaidinti vaiką. Kine tai neįprasta, todėl žiūrint filmą dažnai aplanko mintis, jog taip netinka, bet būtent tai ir perteikia specifinę nuotaiką, kuria ir siekiama sukurti diskomforto būseną, priverčiančią žiūrovą stebėti filmą iki pabaigos ir smalsiai analizuoti. Nors filmas pagal žanrą patenka į dramos ir trilerio kategoriją, aš suvokiu jį kaip psichologinio siaubo pavyzdį, įsivaizuojant, kas būtų, jei tokia iškreipta fantazija iš tiesų taptų realybe.

Ką reiškia paklusti, jei pasaulis formuojamas manipuliacijos būdu? Prancūzų psichoanalitikas ir psichiatras Jacquesas Lacanas teigia, kad pasaulis vaikui yra kuriamas per kalbą, kuri yra suprantama ne tik kaip žodinė, bet ir kaip simbolinė ženklų kalba. Kadangi tėvai mokina vaikus įvardindami reiškinius, žodžius, vykdydami ritualus, kiekvienas turi individualų savo aš ir požiūrį apie pasaulį, tačiau šiame filme žodžiai praranda realią savo reikšmę. Jūra tampa odiniu foteliu, greitkelis stipriu vėju, ekskursija – atsparia medžiaga naudojama grindų statymui. Ne tik kalbos deformavimas, bet ir nežvilgtelėjimas į savo atspindį veidrodyje, nors jis dažnai pateikiamas kino kadruose, patvirtina įžvalgą, jog pagal J. Lacaną, vaikai nesuvokia savo identiteto. Tapatybė pradeda formuotis, kai ankstyvoje kūdikystėje (6 – 18 mėnesių amžiaus) mažas vaikas pirmąkart pamato savo atvaizdą – tuo metu jis tampa atsiskyrusiu nuo aplinkos asmeniu. Vienoje iš svarbiausių filmo akimirkų matome vyresniosios dukros žvilgsnį į save veidrodyje ir tokiu būdu suvokiame, kad tik dabar gimsta veikėjos esybė. Nors dauguma filmo kritikų remiasi J. Lacano teorija šiame kontekste, tačiau norisi prisiminti psichoanalitiko Sigmundo Freudo asmenybės struktūrą ir psichologo Abrahamo Maslow poreikių piramidę.

Vaikystė, ar jos imitacija?

Filme egzistuoja tik taisyklės ir nėra jokio suvokimo, kaip yra suprantamas gėris ir blogis, kokios yra vertybės. Interpretuojant tokiu būdu, suvokiama, kad akcentuojamasi į kiekvieno iš veikėjų S. Freudas įvardintus Id (instinktyvūs, primityvūs impulsai, kuriuos siekiama išpildyti iškart pajutus poreikį, pavyzdžiui, agresija, seksualiniai troškimai ir pan.) norus, remiantis malonumų principu be dorybės, nes jų superego nėra išvystytas. Tuo pačiu tėvai tenkina tik pirmąjį poreikių A. Maslow piramidės lygį, užtikrindami fiziologinių poreikių patenkinimą, sukurdami įspūdį, jog likusios poreikių stadijos (saugumo, socialinių santykių, savigarbos, savirealizacijos) yra užtikrinamos pseudo būdu. Vaikai užsiima šokiais, muzikavimu, medicinos studijavimu, vis tik tai labiau panašu į ritualą nei į kiekvieną vaiką identifikuojančius aspektus. Galima nutuokti, kad tėvai savo veiksmais siekia, jog dukros ir sūnus išliktų stagnatiški, nepasiekę brandos vadovautųsi savo primityviais inkstinktais. Pagal psichologą Claytoną P. Alderferį, tik egzistencinės stadijos buvimas, be santykių ir augimo poreikių tenkinimo, sukelia regresą. Teigiamas šių aplinkybių rezultatas tas, jog psichika pati norėdama save apsaugoti naudoja regresą kaip nesąmoningą gynybą, kuri padeda išgyventi kritinį laikotarpį. Toks ir yra tėvų veiksmų padarinys „Iltiniame dantyje“.

Filmo veikėjai primena baltus popieriaus lapus: jie tušti, be jausmų, be emocijų, be minčių, kurios būtų vertos gilesnių apmąstymų. Tai keista, nes kai stebime vaikus filme, matome jų aprangas ir ritualus, kurie mums sufleruoja apie vaikystę, bet ši vaikystė kitokia – ji pilna pabaisų ir siekio išgyventi, bet ne džiugesio būti vaiku. Kine perteikta vaikystė – vaikiškų ritualų išgyvenimas: žaidimai, maudymasis, koncertavimas šeimai, šokiai tėvams, tačiau net ir tai galima vadinti šaltais, iškreiptais ritualais. Atrodo, kad ši aleksitimija yra prigimtinis bruožas, tačiau taip pat ugdomas per konkurenciją tarp seserų ir brolio, laimėtojui laimint, pralaimėtojui pralaimint, sukeliant pavydo ir kitų neigiamų emocijų antplūdį, neišveikiant kitais būdais, neanalizuojant. Kyla klausimas, kokia prasmė kurstyti konkurencija pagrįsta santykį gyvenant atsiskyrėlišką gyvenimą? Galbūt tai tėvų asmenybės atspindys, perteikiant tik tai, kas yra jų pačių prigimtis ir ugdymas, neegzistuojant kitokiam suvokimui.

Saugus „nesaugus“ pasaulis

Filme jaučiasi tėvų kontrolė, tačiau keistu būdu galima suvokti, jog tėvai ypatingai myli vaikus. Keliame klausimą, ar taip su savo šeima elgiasi sveiki asmenys? Atsakome, kad ne, ši meilė liguista. Tai reiškia, kad ši tėvų meilė vaikams yra tokia keista ir neatitinkanti visuomenės normų, jog patys gimdytojai dėl savo paranojiškumo ir asocialumo perteikia tas pačias vertybes savo šeimai. Tačiau kontrolė sukuria saugumo iliuziją. Vienintelis asmuo, kuris sukelia chaosą ir viltį, jog tokios disfunkcinės šeimos vaikai gali būti išgelbėti – veikėja Kristina. Ji dirba apsaugos darbuotoja, ten, kur aukštas pareigas užima šeimos tėvas. Tėvui pažadėjus atlygį, ji atvyksta į šeimos namus, jog tenkintų seksualinį sūnaus troškimą ir užpildytų vaikų sociumo ratą, tačiau tikrąjį pasaulėvaizdį ir išorinio pasaulio kino vaizdajuosčių turinti herojė kalbasi apie sapnus ir sutrikdo anksčiau buvusį šeimos gyvenimą. Žiūrovui šis personažas lyg išlaisvintojas, galintis išvaduoti iš melo pinklių, tačiau dėl ko ši veikėja nepadeda pamatyti tikrosios šviesos? Ji puikiai reprezentuoja slogią filmo tematiką, sufleruodama, jog nei vienas negali būti išgelbėtas kito.Tai kiekvieno kaip atskiro individo kelionė.

Į filmą pažvelgus iš evoliucinės perspektyvos, galima suvokti, kad tėvai, augindami savo vaikus siekia juos apsaugoti adekvačių žmonių pasaulyje įvardijamais sadistiškais ir nemoraliais būdais, tik tam, kad jie išgyventų ir patenkintų savo pirminius poreikius. Tėvai įvairiomis priemonėmis manipuliuoja realybe, siekiant atžalas apsaugoti nuo išorinio pasaulio blogybių. Tai kelia klausimą interpretacijai, kiek tėvai yra patys nesaugūs savyje, jog įsivaizduoja Žemę tokią pavojingą, jog jaučia atsakomybę sukurti naują pasaulį savo atžaloms. Jis formuojamas namų ir kiemo erdvėse, tėvai kaip visagaliai pasaulio kūrėjai kuria esamiems žodžiams naujas žodžių reikšmes savo kūriniams, vaikams. Šis filmas absoliučiai tiesiogiai perteikia posakį „tėvams vaikai – visą gyvenimą vaikai“. Iliuzija paremtas gyvenimas sukuria šeimos destruktyvų pasaulio vaizdą. Tėvai puoselėja nesaugų prieraišumą, kurio pasekoje vaikai niekada negalėtų „optimaliai funkcionuoti” visuomenėje ne tik dėl jų pačių identiteto, bet ir dėl santykio su kitais, savęs pažinimo įgūdžių ir savarankiškumo stokos. Vienintelė tiesa, kuri vaikams yra pažįstama, tai tėvų pasakojimas apie pasaulį, kuris yra priešingas paprastų žmonių realybės suvokimui.

Priežastis dėl kurios galėčiau priskirti šį filmą siaubo žanrui yra, jog būtų neįtikėtinai baisu atsirasti veikėjų pasaulyje. Tėvai man pasaulį perteikė kaip saugią vietą augti, mokė naujų įgūdžių ir skatino būti drąsiai ir nuoširdžiai, suprasti empatiškai tiek kitus ir save, todėl sunku suvokti, ką reiškia gyventi kitaip. Deja, bet galbūt kažkam šis filmo scenarijus – jų realybė. Būnant žiūrovo pozicijoje kamuoja jausmas, kad visa tai pateikta taip realistiškai, lyg eilinių dienų vyksmas ir nesijaučia, jog tai režisieriaus iliuzijos produktas. Greičiausiai tai ir yra labiausiai gąsdinanti ir intriguojanti filmo sąlyga.

It's a film I first saw as a teenager. After watching it, even after many years, there is a lingering discomfort and reluctance to watch it a second time. It is the kind of film that makes sense to see because of the idea of the script, but that you do not want to see again. "Dogtooth" was made in 2009 and presents an extreme family situation accompanied by endless parental control and manipulation, isolating the children from the outside world.

Greek director Yorgos Lanthimos conceptualised the film from a conversation with friends who were planning to get married. Together with the screenwriter Efthymis Filippou, he wrote the script to expand the concept of family in cinema, presenting it as going beyond our understanding of what it means to be a family. Amongst numerous other nominations, it won the Cannes Film Festival's 'A Special Look' programme for its aesthetics and idea. It is this win that confirms that finding something like this film is a difficult task.

Reflections of Lacanian theory

The action takes place in the here and now, allowing the viewer to interpret the characters' past actions, feelings and experiences. The family consists of an oppressive father, a depressed and distant mother (who is at the same time supportive of her father) and three unnamed children - a son and two daughters. The children are, in fact, adults who have reached physiological but not psychological maturity. On the one hand, this decision is reminiscent of a theatre in which an adult is supposed to play a child. This is unusual in cinema, and one often thinks that this is not appropriate when watching the film, but this is what conveys the specific mood, which is intended to create a state of discomfort that forces the viewer to watch the film to the end and to analyse it curiously. Although the genre of the film falls into the category of drama and thriller, I see it as an example of psychological horror, imagining what it would be like if such a twisted fantasy were to become reality.

What does it mean to obey if the world is shaped by manipulation? The French psychoanalyst and psychiatrist Jacques Lacan argues that the world is created for the child through language, which is understood not only as a verbal language, but also as a symbolic sign language. Since parents teach their children by naming phenomena, words and rituals, each child has an individual self and a view of the world, but in this film words lose their real meaning. The sea becomes a leather armchair, the motorway a strong wind, the excursion a resistant material used to build a floor. Not only the deformation of language, but also the failure to look at one's own reflection in the mirror, even though it is often presented in film stills, confirms the insight that, according to Lacan, children are not aware of their own identities. Identity begins to be formed when, in infancy (6-18 months), the young child first sees his or her own image, at which point he or she becomes a person detached from the environment. In one of the most important moments of the film, we see the eldest daughter looking at herself in the mirror, and thus we realise that it is only now that the character's essence is born. Although most critics of the film refer to Lacan's theory in this context, it is tempting to recall psychoanalyst Sigmund Freud's personality structure and psychologist Abraham Maslow's pyramid of needs.

Childhood, or an imitation of it?

There are only rules in the film, and there is no sense of right and wrong, of values. Interpreted in this way, one realises that the emphasis is on the desires of each of the characters, the Id (instinctive, primitive impulses that are sought to be fulfilled as soon as they feel the need, e.g. aggression, sexual desires, etc.) as identified by Sigmund Freud, on the basis of the pleasure principle without virtue, because their superego is not developed. At the same time, parents meet only the first level of Maslow's pyramid of needs, ensuring the satisfaction of physiological needs, giving the impression that the remaining stages of needs (security, social relationships, self-esteem, self-fulfilment) are being met in a pseudo way. Children engage in dancing, music, studying medicine, yet these are more like rituals than aspects that identify each child. One can sense that the parents' actions are intended to keep their daughters and sons stagnant, to follow their own primitive instincts before they reach maturity. According to the psychologist Clayton P. Alderfer, it is only the presence of an existential stage, without the satisfaction of the needs of relationships and growth, that causes regression. The positive result of this is that the psyche, in order to protect itself, uses regression as an unconscious defence to help it survive the critical period. This is the effect of parental action in "The Dogtooth".

The characters in the film are like blank sheets of paper: they are empty, without feelings, without emotions, without thoughts that are worthy of deeper reflection. This is strange, because when we observe the children in the film, we see their clothes and rituals, which tell us about childhood, but this childhood is different: it is full of monsters and the desire to survive, but not the joy of being a child. The childhood portrayed in the film is an experience of childish rituals: playing, bathing, performing for the family, dancing for the parents, but even these can be called cold, distorted rituals. This alexithymia seems to be a natural trait, but it is also cultivated through sibling rivalry, with the winner winning and the loser losing, triggering a rush of jealousy and other negative emotions, without being overcome by any other means, without being analysed. The question is, what is the point of fostering a competitive relationship in a life of hermitage? Perhaps it is a reflection of the personality of the parents, conveying only what is their own nature and upbringing, without any other perception.

A safe "unsafe" world

There is a sense of parental control in the film, but in a strange way you can sense that the parents have a special love for their children. We ask the question, is this how healthy people treat their families? The answer is no, this love is morbid. This means that this parental love for their children is so strange and so out of step with the norms of society that the parents themselves, because of their paranoia and asociality, are passing on the same values to their own family. But control creates an illusion of security. The only person who creates chaos and hope that the children of such a dysfunctional family can be saved is the protagonist Christina. She works as a security guard, where the father of the family holds a high position. When the father promises her a reward, she arrives at the family home to satisfy the son's sexual desire and to complete the children's social circle, but the protagonist, who has a real-world image and cinematic imagery of the outside world, talks about dreams and disrupts the family's former life. For the viewer, this character is like a liberator who can free the viewer from the trap of lies, but what is it that prevents this character from seeing the true light? She perfectly represents the film's gloomy themes, suggesting that no one can be saved by the other.

Looking at the film from an evolutionary perspective, one can see that parents raising their children seek to protect them in ways that are sadistic and immoral in a world of adequate humans, just to survive and meet their basic needs. Parents manipulate reality by various means to protect their offspring from the evils of the outside world. This raises a question of interpretation as to how insecure parents are in themselves that they imagine the Earth to be so dangerous that they feel responsible for creating a new world for their children. It is shaped in the spaces of the home and the backyard, parents as all-powerful creators of the world create new meanings for existing words for their creations, their children. This film is an absolutely direct expression of the saying "children for parents are children for life". A life based on illusion creates a family's destructive world view. Parents foster an insecure attachment that results in children never being able to 'optimally function' in society, not only because of their own identity, but also because of their relationship with others, their lack of self-knowledge skills and independence. The only truth that children know is the parents' narrative of a world that is the opposite of the reality that ordinary people perceive.

The reason I would classify this film as horror is that it would be incredibly scary to appear in the world of the characters. My parents made the world a safe place for me to grow up in, taught me new skills and encouraged me to be brave and honest, to be empathetic to others and to myself, and it's hard to understand what it means to live differently. Sadly, but perhaps for some, this film script is their reality. As a viewer, one is plagued by the feeling that it is all presented so realistically, as if it were an everyday occurrence, and does not feel like the product of the director's illusion. This is probably the most frightening and intriguing condition of the film.